Хүнс, хөдөө аж ахуй

XII дугаар жарны усан Бар жилийн аймгийн аварга малчин, тариаланч, саальчин, фермер нар тодорлоо

Image

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны "Журам батлах тухай" 91 дүгээр тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2022 оны "Журам батлах тухай" А/435 дугаар захирамж, 2021 оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” А/30 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн Хөдөө аж ахуйн салбарт үр бүтээлтэй ажиллан, тогтвортой амжилт гаргасан дараах малчин, саальчин, фермер, тариаланч, тариаланч хамт олныг XII дугаар жарны усан Бар жилийн аймгийн аварга малчин, тариаланч, саальчин, фермер, тариаланч хамт олноор шалгарууллаа.