Зөвлөгөө, зааварчилгаа


Image

2023 онд аймгийн Засаг даргын захирамжаар 12 суманд эрх шилжсэн, 37 төсөл арга хэмжээ, сумдын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, Малын тоо толгойн албан татвараар хийгдэх төсөл арга хэмжээнүүдийн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад 6 төсөл арга хэмжээний үнэлгээний хороонд манай газрын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтнүүд орж ажиллан давхардсан тоогоор 87 удаа мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр ханган ажилласан.

Сэтгэгдэл (0)
    Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх