ТАЗС зөвлөл


Image

Булган аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын захиалгаар төрийн жинхэнэ албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын бүртгэл 9 дүгээр сарын 8, 9-ний өдрүүдэд хийгдэж, шалгалтыг 15,16-ны өдрүүдэд Төрийн албаны тухай хууль, тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулна. 

Сул орон тооны талаарх мэдээллийг www.csc.gov.mn-д хандаж авч, бүртгүүлнэ үү. 

Мэдээлэл авах утасны дугаар: 96096326

Төрийн албаны зөвлөлийн Булган аймаг дахь Салбар зөвлөл 

Сэтгэгдэл (0)
    Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх