Худалдан авах ажиллагаанд оролцогч, ажлын гүйцэтгэл хангалттгүй, хариуцлагагүй аж ахуй нэгж


Байгууллагын нэр

Регистер

Захирлын нэр

Холбогдох утас

Гүйцэтгэсэн ажлын нэр /ажил гүйцэтгэх гэрээ/

Ажил эхлэх болон дуусах хугацаа

Тайлбар

1

"Хөх тавилан" ХХК

4386981

Ц.Энхтүвшин

99351514 99357506

Баян-Агт сумын цэвэр усны даралтат цамхаг, инженерийн шугам сүлжээний ажил /Дугаар №73/2020/

2020.06.29 - 2020.08.18

Гэрээний хугацааг он дамнуулан 2 удаа сунгасан, гүйцэтгэсэн ажлын чанар муу, захиалагчаас болон ашиглагч, хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллагаас удаа дараа өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлээгүй

Сэтгэгдэл (0)
    Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх