Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс


Image

Хэлтсийн түүхэн нэршилүүд:

 • Санхүүгийн хэлтэс /1924–1994 он/
 • Санхүү, эдийн засаг үйлдвэрийн хэлтэс /1994-1996 он/
 • Төлөвлөлт, санхүү, эдийн засгийн бодлогын хэлтэс /1996-2000 он/
 • Санхүү, эдийн засгийн бодлогын хэлтэс /2000-2002 он/
 • Төрийн сангийн хэлтэс /2002-2003 он/
 • Санхүү, эдийн засаг, төрийн сангийн хэлтэс /2003-2005 он/
 • Санхүү, эдийн засгийн бодлого зохицуулалтын хэлтэс /2005-2008 он/
 • Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /2008 оноос одоог хүртэл/

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн үе үеийн удирдлага:

 • Д.Төмөрбаатар /1988-1992 он/
 • Н.Очиржав /1992-1993, 1994-1996, 2000-2012 он/
 • Ч.Раднаа /1993-1994 он/
 • С.Саран /1996-2000 он/
 • О.Наранжаргал /2013-2018 он/
 • Д.Батцогт /2018 оноос одоог хүртэл

 

Албан хаагчдын мэдээлэл

№  Овог нэр Албан тушаал Гар утас Е-mail
1 Д.Батцогт Хэлтсийн дарга  89008258  D.Battsogt@bulgan.gov.mn
70342847
2 О.Сайнзаяа Төсвийн ерөнхий ня-бо, ня-бо бүртгэлийн улсын байцаагч 99908480 O.Sainzaya@bulgan.gov.mn
70342288
3 С.Цэдэнлхам Төсвийн зарлагын ахлах мэргэжилтэн 99828263 S.Tsedenlkham@bulgan.gov.mn
70342211
4 П.Булган Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн, ня-бо бүртгэлийн улсын байцаагч 88070804 P.Bulgan@bulgan.gov.mn
70342211
5 Б.Бумцэнд Төсвийн орлого, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн 99224345 B.Bumtsend@bulgan.gov.mn
70342211
6 Г.Буянзаяа Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн 99730960  G.Buyanzaya@bulgan.gov.mn
70342288
7 Г.Гантуяа Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн 88098666 Ganaagaindii@gmail.com
70342288
8 Г.Дэлгэрмаа Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн 99216668 G.Delgermaa@bulgan.gov.mn
70342288

 

 

 Үйл ажиллагааны чиглэл:

 • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн төслийг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах
 • Төсвийн урсгал хяналт тавих замаар төрийн сангийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүй, удирдлагаар хангах
 • Үнэт цаас, Банк бус санхүүгийн байгууллага, Даатгал, Хадгаламж зээлийн хоршоо, Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлал, Үнэт металл, үнэт эдлэл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих,
 • Сумын санхүүгийн албаны үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, төсвийн захирагч, санхүү бүртгэлийн ажилтнуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх

 

Сэтгэгдэл (0)
  Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх