Архив албан хэрэг хөтлөлт


 

 

ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

 

 

 2022  оны .......сарын .......өдөр

 

1.Шийдвэрийн төсөл боловсруулсан мэргэжилтний нэр, албан тушаал:

 

 

 

2.Шийдвэрийн нэр

 

 

 

3.Төсөлд өгөх санал, дүгнэлт:

 

Хэлтэс

Овог нэр, албан тушаал

Гүйцэтгэл /Санал/

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

 

 

Хууль,эрх зүйн хэлтэс

 

 

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

 

 

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

 

 

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

 

 

Цэргийн штаб

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэс

 

 

Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 

 

Засаг даргын орлогч

 

 

 

Сонирхлын зөрчил бүхий нөхцөл байдал байгаа эсэх:

              Тийм

               Үгүй

 

 4. Засаг дарга:

 

..................................................................................................................................................

5. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч:...................................................

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Сэтгэгдэл (0)
    Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх