ТАЗС зөвлөл


ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛУУД

Нэр Дугаар   Баталсан    Файл
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай  263 2022-04-08 Үзэх
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай  362 2021-11-24 Үзэх 
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай  106 2021-0319 Үзэх 
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай       
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай  359 2019-12-05 Үзэх 
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай  114 2018-11-07 Үзэх
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай  171 2017-12-01 Үзэх
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай  222 2016-12-08 Үзэх
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай  68 2016-06-28 Үзэх
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай  214 2015-12-11 Үзэх
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай  05 2015-01-15 Үзэх 
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай 

64

2014-05-23 Үзэх
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай 

136

218

2013-06-28

2013-12-31

Үзэх
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай  

06

88

2012-01-13

2012-06-08

Үзэх
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай   76 2011-07-01 Үзэх 
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай   01 2010-01-07 Үзэх
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай   98 2009-05-28 Үзэх
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай   43 2008-05-29 Үзэх
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай   28 2007-06-18 Үзэх
Төрийн албаны 2006 оны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай   33 2006-06-23 Үзэх
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай  86 2005-08-04 Үзэх
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай  22 2004-08-13 Үзэх
Мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэнийг Төрийн жинхэнэ албанд анх орох нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай  22 2003-07-29 Үзэх
Мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг нөөцөд авах, төрийн захиргааны албан тушаалд томилуулахаар санал болгох тухай  11 2002-08-02 Үзэх
Төрийн захиргааны албаны 2001 оны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэнийг төрийн захиргааны албан тушаалд санал болгох тухай  ТЗАЗ/120 2001-08-02 Үзэх
Төрийн захиргааны албаны 2000 оны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэнийг төрийн захиргааны албан тушаалд санал болгох тухай  ТЗАЗ/96 2000-08-07 Үзэх
Мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг нөөцөд авах, төрийн захиргааны албан тушаалд томилуулахаар санал болгох тухай  6 1999-08-11 Үзэх
Мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн иргэдийг нөөцийн жагсаалтад авах тухай 10 1998-08-06 Үзэх
1997 онд төрийн албаны шалгалтанд авсан дүнгийн тухай 8 1997-08-06 Үзэх

 

Сэтгэгдэл (0)
    Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх