Мэдээ мэдээлэл


Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх “Шинэ хөгжлийн зам” мөрийн хөтөлбөрийн 4.2.7 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, чанартай хүргэх зорилгоор аймгийн ЗДТГ-т  "Чанарын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага ISO 9001:2015" стандарт нэвтрүүлж эхэлсэн билээ.
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар батлагдсан аудитын баг 10 дугаар сарын эхэнд ЗДТГ-т ажиллаж, Чанарын менежментийн тогтолцоо нэвтрүүлэх ажилд анхдагч аудит хийсэн байна. Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх “Шинэ хөгжлийн зам” мөрийн хөтөлбөрийн 4.2.7 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, чанартай хүргэх зорилгоор аймгийн ЗДТГ-т  "Чанарын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага ISO 9001:2015" стандарт нэвтрүүлж эхэлсэн билээ.
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар батлагдсан аудитын баг 10 дугаар сарын эхэнд ЗДТГ-т ажиллаж, Чанарын менежментийн тогтолцоо нэвтрүүлэх ажилд анхдагч аудит хийсэн байна.

Сэтгэгдэл (0)
    Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх