Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Image

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээнд тусгасан Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах