Бодлого шийдвэр

“Хүрч үйлчилье” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

Image

Хөдөөгийн хүн амд чиглэсэн төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн суурь үйлчилгээг нэг дороос хурдан шуурхай, чанартай хүргэх зорилгоор “Хүрч үйлчилье” нэгдсэн арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулна.