Засаг дарга

ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай

Image

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнөөс аймагт хамааралтай арга хэмжээний хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулгыг хүргэж байна.

“Хүрч үйлчилье” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

Image

Хөдөөгийн хүн амд чиглэсэн төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн суурь үйлчилгээг нэг дороос хурдан шуурхай, чанартай хүргэх зорилгоор “Хүрч үйлчилье” нэгдсэн арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулна.