2018 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

2018 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

АЙМГИЙН ЗДТГ-ын БАРИМТАТ КИНО

БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 оны ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ