2018 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

2018 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 оны ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ