БУЛГАН АЙМГИЙН 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны төсвийн төслийг боловсруулан Төсвийн тухай хуулийн 8.5.1 дэх заалтын дагуу аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өргөн мэдүүлсэн төсвийн төслийг танилцуулж байна.

Булган 80-н жил