АЗДТГазар

Танилцуулга

  • .

  • 2017-02-10

  • 9

2017 ОНЫ ҮНДСЭН ЗОРИЛТ

Батлан хамгаалахын холбогдолтой хууль тогтоомжуудыг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих, Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, Зэвсэгт хүчний нэгтгэл ангиудыг бие бүрэлдэхүүн, техникээр нөхөн хангах аймгийн болон сумдын дайчилгааны төлөвлөгөөг шинэчлэх, хэрэгжих нөхцөлийг бүрэн хангах, дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалтыг чанартай зохион явуулах, удирдах бүрэлдэхүүнийг сургаж дадлагажуулахад Цэргийн штабын үйл ажиллагаа чиглэгдэнэ.

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил