АЗДТГазар

Танилцуулга

  • .

  • 2017-02-11

  • 5

Эрхэм зорилго

Аймгийн Засаг даргад нийгмийн бодлого зорилтоо хэрэгжүүлэхэд нь өндөр мэргэжлийн цаг үеэ олсон зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг зүүлэх замаар хүний хөгжлийг хангаж, хөгжил дэвшилд хүргэх

БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 оны ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ