АЗДТГазар

Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД ӨНДӨР МЭРГЭЖЛИЙН, ЦАГ ҮЕЭ ОЛСОН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЗАМААР НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮР ДҮНТЭЙ ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАЖ, МЭРГЭШСЭН ТОГТВОРТОЙ АЛБААР ИРГЭДЭД ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ.

Бүтэц зохион байгуулалт

 

 

Булган 80-н жил