АЗДТГазар

Эрхэм зорилго

  • .

  • 2017-02-10

  • 488

Эрхэм зорилго

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД ӨНДӨР МЭРГЭЖЛИЙН, ЦАГ ҮЕЭ ОЛСОН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЗАМААР НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮР ДҮНТЭЙ ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАЖ, МЭРГЭШСЭН ТОГТВОРТОЙ АЛБААР ИРГЭДЭД ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ.дэлгэрэнгүй . .

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 оны ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ