Худалдан авах үйл ажиллагаа

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА /ЭМГ/

 • .

 • 2021-04-05

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо:2021.04.05

Тендер шалгаруулалтын нэр: Булган аймгийн Сумдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад эм , эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БУАОНӨГ/202101027

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Эрх бүхий тендерт оролцогчдоос аймгийн Эрүүл мэндийн газрын эм , эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүллэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь 50.000 төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн [30] хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил 2019, 2020 оны дундаж багц тус бүрийн батлагдсан төсөвт өртөгийн 60 хувьтай тэнцэх
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Багц тус бүрийн батлагдсан төсөвт өртөгийн 40% буюу түүнээс дээш
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:Сүүлийн 2 жил 2019 ,2020 он
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл худалдах, нийлүүлэх

Тендерийн хамт өөрийн санал болгож буй багцын үнийн дүнгийн 1 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцүү чөлөөтэй хөрвөх валютын дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2021 оны 05 сарын 06-ны өдрийн 09 цаг 00 минут-аас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 05 сарын 06-ний өдрийн 09 цаг 30 минут-д нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Эрхгүй
Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1 давхарт 104 тоот өрөө Орон нутгийн Өмчийн газрын мэргэжилтэн Утас: 70343259

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА /Цагдаагийн газар/

 • .

 • 2021-03-30

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2021.03.29
Булган аймаг дахь Цагдаагийн газрын 2021 оны шатах тослох материал бэлтгэн нийлүүлэх аж ахуйн нэгжийг шалгаруулах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БУ-ЦГ-2021/01

Булган аймгийн Цагдаагийн газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Булган аймаг дахь Цагдаагийн газрын 2021 оны шатах тослох материал бэлтгэн нийлүүлэх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Сонирхсон этгээд www.tender.gov.mn сайтаар орж тендерийн баримт бичигтэй танилцана уу. Тендерт оролцох хураамж 50 000 төгрөг

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил тус бүр батлагдсан төсөвт өртөгийн 50 хувиас дээш байх
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Батлагдсан төсөвт өртгийн 40 хувь ба түүнээс дээш байх
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Шаардлаагүй. Цахим системээс шаардлагатай мэдээллийг үзнэ.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Шаардлагагүй.

Тендерийн хамт батлагдсан төсөвт өртөгийн 1 хувийн үнийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2021 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 09 цаг 00 минут-аас өмнө tender.gov.mn хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 09 цаг 30 минут-т нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Эрхгүй
Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх. Тооцно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Булган аймаг дахь Цагдаагийн газар
Утас: 91118076

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

 • .

 • 2021-03-30

 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

2021.03.30


             Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Булган аймгийн Булган сумын 2 болон 5 дугаар УДДТ-ийн үйлчилгээний хүрээний нийтийн орон сууц болон төр төсвийн байгууллагын барилгуудын дулаан, цэвэр, хэрэглээний халуун усны шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 
            Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулна./ 
  • Дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх 

ЗТ-3.5 Дулааны гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг

ЗТ-3.4  Ус хангамж, ариутгах татуургын гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга, байгууламжийн технологийн ажлын зураг

ЗТ-6.1  Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүний холбогдох барилга байгууламжийн технологын зураг төсөл

 • Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл /гэрээ, акт ирүүлнэ/ 2019-2020 он
  • Дээрх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд хийгдэх ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай инженер техникийн ажилчдын дипломыг нотариатаар баталгаажуулан, туршлагын талаарх мэдээлэлийн хамт ирүүлэх
  • Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно. 
  • 2019-2020 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлэх
  • Шүүхийн тодорхойлолт
  • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
  • Татварын тодорхойлолт
  • Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт тус тус ирүүлэх
 • Харилцагч банкны тодорхойлолт
 • Борлуулалтын орлого сүүлийн 2 жилийн дундаж үндсэн үйл ажиллагааны орлого 30.0 сая төгрөгнөөс дээш

 Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2021 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2021 оны 04 дүгээр сарын 7-ны 14 цаг 00 минутын хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны 14 цаг 30 минутаас өмнө ирүүлнэ.

Тендер шалгаруулалтын дугаар: БУАОНӨГ/20210001

 

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1 давхарт 104 тоот өрөө 
Утас: 70343259

НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

 • .

 • 2021-03-30

 • 3

НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

 

2021.03.30                                                                                                                                                                             Булган сум

Аймгийн ИТХ-ын III хуралдааны 2021 оны  03 дугаар сарын 25-ны өдрийн III/06 дугаар тогтоолын дагуу Гурванбулаг сумын ЗДТГ, Сэлэнгэ сумын ЗДТГ-д ашиглагдаж байсан дараах хөрөнгүүдийг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

Ашиглагч байгууллага

Хөрөнгийн нэр /Машины марк, улсын дугаар/

Үйлдвэр-лэгдсэн он

Ашиглалтад орсон огноо

Худалдах доод үнэ /төгрөг/

Дэнчингийн хэмжээ /төгрөг/

Суудлын хураамж

1

Гурванбулаг сумын ЗДТГ

Shandong Кama

/11-04 БУЛ/

2014

2014

1 000 000

100 000

50,000

2

Гурванбулаг сумын ЗДТГ

Kia fronter

/15-27 СЭҮ/

1999

2012

500 000

50 000

50,000

3

Сэлэнгэ сум ЗДТГ

Mitsubishi L1200

/10-55 БУЛ/

2005

2014

500 000

50 000

50 000

Дуудлага худалдаа 2021 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11.00 цагт аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 108 тоот өрөөнд явагдана.

Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2021 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 10 цаг 50 минут хүртэл Орон нутгийн өмчийн газрын 108 тоот өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Дуудлага худалдаанд оролцох хувь хүн, албан байгууллага дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягт, дэнчин  төлснийг нотлох баримт, суудлын хураамж, иргэний үнэмлэх, /хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар зэрэг баримтуудыг бүрдүүлж авчирна.

Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.

Дуудлагаар худалдах хөрөнгүүдийн мэдээллийг 70343390 утсаар холбогдон авна уу.

 

БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 • .

 • 2021-03-26

 • 1

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2021.03.26
Булган сумын гэр хорооллын 200 айл өрхөд боловсон, соруулдаг жорлон барихад шаардагдах зарим материалыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БУАОНӨГ/2021-01002
Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Булган сумын гэр хорооллын 200 айл өрхөд боловсон, соруулдаг жорлон барихад шаардагдах зарим материалыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг тендерт оролцохын тулд эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 50,000 төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар хураамж төлнө.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн [30] хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил тус бүр батлагдсан төсөвт өртөгийн 60 хувиас дээш байх
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Батлагдсан төсөвт өртгийн 50 хувь ба түүнээс дээш байх
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил /2019, 2020 он/
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Шаардлагагүй.

Тендерийн хамт батлагдсан төсөвт өртөгийн 1 хувийн үнийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2021 оны 04 сарын 26-ны өдрийн 09 цаг 00 минут-аас өмнө битүүмжлэн ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 04 сарын 26-ны өдрийн 09 цаг 30 минут-т нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Эрхгүй
Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх. Тооцно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1 давхарт 104 тоот өрөө
Орон нутгийн өмчийн газрын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Баярцэнгэл Утас: 70343259

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА /ЭРДМИЙН ӨРГӨӨ ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ/

 • .

 • 2021-03-11

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА


Огноо : 2021.03.11
Тендер шалгаруулалтын нэр: Үдийн хоол нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
Булган аймгийн Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Үдийн хоол нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: -
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: -
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 1
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: 3 жил тус бүр гүйцэтгэж байсан туршлагатай байна.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Шаардлаггүй
Тендерийн хамт төсөвт өртөгийн 1 хувьтай тэнцэх цахим тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 09 цаг 30 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.


Булган аймгийн Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль 1 давхар 104 тоот өрөө
Утас: 99883227

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 • .

 • 2021-03-10

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА


[Стадарт хэмжилзүйн хэлтэс] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Хэмжилзүйн лабораторийн чадавхыг сайжруулах багаж техник хэрэгсэл]–ыг нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг [2021 оны 03 -р сарын 18 -ны өдрийн 11 цаг 00 минут]-аас өмнө [Булган аймаг, Булган сум, Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс(Салбар сан хариуцсан мэргэжилтэн Х.Азжаргал /99342424/)] хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан [2021-03-18]-ны өдрийн [11,30 мунут] -т нээнэ.

Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Булган аймаг, Булган сум, Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс
Салбар сан хариуцсан мэргэжилтэн Х.Азжаргал
Утас:99342424
И-майл: bulganstandart@gmail.com

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

 • .

 • 2021-03-03

 • 2

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ


2021.03.03

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Булган аймгийн Булган сумын 2 болон 5 дугаар УДДТ-ийн үйлчилгээний хүрээний нийтийн орон сууц болон төр төсвийн байгууллагын барилгуудын дулаан, цэвэр, хэрэглээний халуун усны шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:
• Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулна./
• Дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх
ЗТ-3.5 Дулааны гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг
ЗТ-3.4 Ус хангамж, ариутгах татуургын гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга, байгууламжийн технологийн ажлын зураг
ЗТ-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүний холбогдох барилга байгууламжийн технологын зураг төсөл
• Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл /гэрээ, акт ирүүлнэ/ 2019-2020 он
• Дээрх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд хийгдэх ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай инженер техникийн ажилчдын дипломыг нотариатаар баталгаажуулан, туршлагын талаарх мэдээлэлийн хамт ирүүлэх
• Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
• 2019-2020 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлэх
• Шүүхийн тодорхойлолт
• Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
• Татварын тодорхойлолт
• Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт тус тус ирүүлэх
• Харилцагч банкны тодорхойлолт
• Борлуулалтын орлого сүүлийн 2 жилийн дундаж үндсэн үйл ажиллагааны орлого 30.0 сая төгрөгнөөс дээш
Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны 14 цаг 00 минутын хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны 14 цаг 30 минутаас өмнө ирүүлнэ.
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БУАОНӨГ/20210001

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1 давхарт 104 тоот өрөө
Утас: 70343259

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

 • .

 • 2021-02-22

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ


2021.02.22

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Булган аймгийн Булган сумын 2 болон 5 дугаар УДДТ-ийн үйлчилгээний хүрээний нийтийн орон сууц болон төр төсвийн байгууллагын барилгуудын дулаан, цэвэр, хэрэглээний халуун усны шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:
• Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулна./
• Дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх
ЗТ-3.5 Дулааны гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг
ЗТ-3.4 Ус хангамж, ариутгах татуургын гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга, байгууламжийн технологийн ажлын зураг
ЗТ-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүний холбогдох барилга байгууламжийн технологын зураг төсөл
ЗТ-2.1 Архетиктур, барилга бүтээц, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл
• Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл /гэрээ, акт ирүүлнэ/ 2019-2020 он
• Дээрх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд хийгдэх ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай инженер техникийн ажилчдын дипломыг нотариатаар баталгаажуулан, туршлагын талаарх мэдээлэлийн хамт ирүүлэх
• Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
• 2019-2020 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлэх
• Шүүхийн тодорхойлолт
• Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
• Татварын тодорхойлолт
• Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт тус тус ирүүлэх
• Харилцагч банкны тодорхойлолт
• Борлуулалтын орлого сүүлийн 2 жилийн дундаж үндсэн үйл ажиллагааны орлого 30.0 сая төгрөгнөөс дээш
Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2021 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 02-ны 14 цаг 00 минутын хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2021 оны 03 дугаар сарын 02-ны 14 цаг 30 минутаас өмнө ирүүлнэ.
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БУАОНӨГ/20210001

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1 давхарт 104 тоот өрөө
Утас: 70343259

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 • .

 • 2021-02-19

 • 3

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2021.02.19
Тендер шалгаруулалтын нэр: _Аймгийн Засаг даргын үйлчилгээний автомашин нийлүүлэх

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Аймгийн Засаг даргын үйлчилгээний автомашин нийлүүлэх_тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн дундаж 80 сая төгрөгнөөс дээш
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 30 сая төгрөг
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Шаардлаггүй
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Шаардлаггүй
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Шаардлаггүй


Тендерийн хамт 2 103 000 төгрөгийн дүнтэй цахим тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09 цаг 30 минутат нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1 давхарт 104 тоот өрөө
Утас: 70343259

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 • .

 • 2021-02-10

 • 3

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2021.02.10
Тендер шалгаруулалтын нэр: Булган сумын 4 дүгээр ус дулаан дамжуулах төвөөс дэлгэрэх өргөө, ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн чиглэлийн инженерийн 5 хос шугам барьж, ашиглалтад оруулах ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БУАОНӨГ/202112010
Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Булган сумын 4 дүгээр ус дулаан дамжуулах төвөөс дэлгэрэх өргөө, ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн чиглэлийн инженерийн 5 хос шугам барьж, ашиглалтад оруулах ажлыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Сонирхсон этгээд www.tender.gov.mn сайтаар орж тендерийн баримт бичигтэй танилцана уу. Тендерт оролцох хураамж 50 000 төгрөг.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн дундаж төсөвт өртөгийн 70 хувиас дээш байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Төсөвт өртөгийн 40 хувиас дээш байна /судлагдсан зээлийн тодорхойлолт, дансны үлдэгдлээр баталгаажуулна/.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2 жил /2019-2020/
Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил /2019-2020/.
Дээрх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд хийгдсэн ажлын /Гэрээ, ажил хүлээлгэн өгсөн актыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх, ашиглагч байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх/
Уг ажлыг гүйцэтгэхэд тусгай зөвшөөрөл зайлшгүй шаардлагатай эсэх: Тийм
БА-3.3- Ус хангамж, ариутгах татуургын гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт
БА-3.4- Дулааны гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт заалттай тусгай зөвшөөрөлийг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлнэ.
Тендерийн хамт 2 370 000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2021 оны 03 сарын 12-ны өдрийн 09 цаг 00 минут-аас өмнө tender.gov.mn хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 03 сарын 12-ны өдрийн 09 цаг 30 минут-т нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Эрхгүй
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх.Тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.


Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1 давхарт 104 тоот өрөө
Орон нутгийн өмчийн газрын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 70343259

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА /ХХҮГ/

 • .

 • 2021-02-09

 • 1

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА


Огноо: 2021 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БАХХҮГ/202101001

Булган аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах барааг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү барааны тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тендерийн баримт бичгийг авна уу.

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг ирүүлэхээс өмнө 50.000- /тавин мянга/ төгрөгийг доорх дансанд тушаасан байх ёстой.
Бу.Орон нутгийн өмчийн газар
Төрийн сан: 100040051006
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

Сүүлийн 5 жилийн аль нэг жилд хамгийн багадаа ижил төстэй 1 бараа нийлүүлсэн гэрээ ирүүлнэ.

Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 1 жилийн борлуулалтын орлого багц тус бүрийн батлагдсан төсөвт өртөгийн 100 хувиас дээш байх

Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 1 жил 2020 он

Тендерийн хамт ТОӨЗ 21-д заасан тухай багц бүр дээрх баталгааны төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгааг ирүүлнэ. /Тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацаа 58 хоног/

Тендерийг 2021 оны 03-р сарын 11-ны өдрийн 16 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 03-р сарын 11-ны өдрийн 16 цаг 30 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй.

Дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Булган аймаг, Булган сум, 5-р баг, АЗДТ газрын байр

Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтэн Б.Баярцэнгэл Утас: 70343259

Хуудас:  1   2   3   4   5   6   7   8   9  .... (нийт 388 мэдээ )

Булган 80-н жил