Худалдан авах үйл ажиллагаа

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

 • .

 • 2017-03-15

 1. Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Булган сумын төвийн гудамжны гэрэлтүүлгийн өөрчлөлт шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв боловсруулах зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулна./
 • зураг төсөл боловсруулах 2.5. /Дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл (10 кВ хүртэл ) Дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, дохиолол, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл , орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн  барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл  /КИП/, автоматикийн зураг төсөл
 • Шүүх эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
 • Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл 2016 он
 • Голлох инженер техникийн ажилчдын диплом, туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх
 • Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
 1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны 10 цаг 00 минутын хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны 10 цаг 00 минутаас өмнө ирүүлнэ үү.

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1 давхарт 1-5 тоот өрөө мэргэжилтэн Г.Давааням Утас: 70343259, 96011627

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

 • .

 • 2017-03-13

 1. Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Дашинчилэн, Сайхан, Могод, Рашаант суманд хөв цөөрөм байгуулах эрэл хайгуул, судалгаа, зураг төсөл боловсруулах зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулна./
 • Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах 1.3.5 гэсэн заалттай тусгай зөвшөөрөл ирүүлнэ / нотариатаар баталгаажууулсан байна./
 • Ниймгийн даатгалын тодорхойлолт /шимтгэлийн өргүй, хэдэн даатгуулагчтай эсэх талаар/
 • Шүүх эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
 • Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл 2016 он
 • Голлох инженер техникийн ажилчдын диплом, туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх
 • Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
 1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 03-р сарын 12-ны өдрөөс 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны 15 цаг 00 минутаас өмнө ирүүлнэ үү.

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1 давхарт 106 тоот өрөө мэргэжилтэн Г.Давааням Утас: 70343259, 96011627

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 • .

 • 2017-03-13

 • 1

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн “А” блокийн засварын ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг хүсвэл нэмэлт хувийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 50 мянган төгрөг буюу түүнтэй чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Данс: 100040051424 Бу.Орон нутгийн өмчийн газар Н.С

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны  өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.

Дотоодын давуу эрх тооцно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1 ДАВХАРТ 1-5 ТООТ ӨРӨӨ  УТАС:96011627, 70343259

Хуудас:  1  (нийт 3 мэдээ )

БУЛГАН АЙМГИЙН 2016 ОНЫ ОНЦЛОХ 10 ҮЙЛ ЯВДАЛ

БҮТЭЭЛЧ БУЛГАН-''БАЯН ДАШ ХАЙРХАН'' ХХК