Мэдээ

“ЦЭВЭР ОРЧИН - ЦЭМЦГЭР БУЛГАН” АЯН ЗАРЛАГДЛАА

 • .

 • 2018-04-17

 • 190

“ЦЭВЭР ОРЧИН - ЦЭМЦГЭР БУЛГАН” АЯНЫ УДИРДАМЖ

Нэг. Аяны зорилго

          “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хууль, “Хог хаягдлын тухай” хууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигийг орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх,иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, хог хаягдлыг багасгах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, Улсын баяр наадам, аймгийн 80 жилийн ойн тэмдэглэлт баярын өмнө хоггүй цэвэр сайхан орчныг бүрдүүлэхэд  оршино.

Хоёр. Хамрах хүрээ

          Аймаг, сум, багийн Засаг дарга, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага

Гурав. Хэрэгжүүлэх хугацаа

          Аймгийн хэмжээнд “Цэвэр орчин-Цэмцгэр Булган” аяныг хоёр үе шаттайгаар зохион байгуулна. Үүнд:

 • Нэгдүгээр үе шат: 2018 оны 04 дүгээр сарын 05-наас 06 дугаар сарын 05-ны өдөр
 • Хоёрдугаар үе шат: 2018 оны 06 дугаар сарын 06-наас 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр

Дөрөв. Аяны үйл ажиллагааны чиглэл

          Аяныг хог хаягдлыг цэвэрлэн зайлуулах, ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлт, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах, болзолт уралдаан зарлах, хариуцлагын тогтолцоог хэвшүүлэх гэсэн чиглэлээр хийж гүйцэтгэнэ.

Нэгдүгээр чиглэл: Хог хаягдлыг цэвэрлэн зайлуулах

 1. Төв суурин газарт нийтийн эзэмшлийн талбай, айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хог хаягдлыг цэвэрлэн зайлуулах
 2. Сум, багуудад өвөлжөө, хаваржаа, бэлчээр, гол горхи, нуур цөөрмийн хог хаягдал, үхсэн малын сэг зэмийг цэвэрлэх /Сэг зэмийг устгах ажлыг сумдын Мал эмнэлэг үржлийн тасаг хариуцан хийж гүйцэтгэх/
 3. Улсын болон орон нутгийн чанартай зам, уул даваа, овоо тахилгын хог хаягдлыг цэвэрлэх
 4. Эзэнгүй хог хаягдал, хууль бус хогийн цэгүүдийг цэвэрлэх, дарж булах
 5. Улсын баяр наадам, аймгийн 80 жилийн ойн баярын өмнө, хойно нийтийг хамарсан цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах

Хоёрдугаар чиглэл: Ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлт

 1. Сум бүр ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлын зураглал, төлөвлөгөө гарган ажиллаж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх
 2. Бүх нийтээр мод тарих өдөрт сумын иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг бүрэн хамруулах
 3. Ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлыг эзэнжүүлж амьдралтын хувийг нэмэгдүүлэх

Гуравдугаар чиглэл: Сургалт сурталчилгаа

 1. Аяныг олон нийтэд сурталчилсан өдөрлөг, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах
 2. Хог хаягдлын тухай хууль, хог хаягдлыг багасгах, ангилан ялгах, эргүүлэн ашиглах талаар сургалт зохион байгуулж, сурталчилгааны материал хэвлүүлэн тараах
 3. Мод бут тарьж арчилах, цэцэрлэгжүүлэлтийн талаар сургалт зохион байгуулж, сурталчилгааны материал хэвлүүлэн тараах
 4. Сумдад “Хүүхэд залуучуудад экологийн боловсрол олгох хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэн ажиллаж, “Эко клуб” байгуулан үйл ажиллагааг жигдрүүлэх

Дөрөвдүгээр чиглэл: “Цэвэр орчин-Эрүүл амьдрал” болзолт уралдаан зарлаж дүгнэх

 1. “Цэвэр орчин-Эрүүл амьдрал” уралдааны болзлыг сумдад хүргүүлэх
 2. Уралдааны болзлын дагуу тайлангаа ирүүлсэн сумдаас 5 сумыг сонгон зохион байгуулсан ажилтай газар дээр нь очиж танилцан 3 сумыг уралдааны болзлын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу шалгаруулан байр эзлүүлэх
 3. Уралдаанд эхний байр эзэлсэн сумдын шагналыг 06 дугаар сарын 05-ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг “Дэлхийн байгаль хамгаалах өдөр”-өөр гардуулан өгнө.

Тавдугаар чиглэл: Хариуцлагын тогтолцоог хэвшүүлэх 

 1. Хог хаягдалтай холбоотой зөрчлийг шийдвэрлэх ажлыг иргэд байгууллагуудад ойлгуулан таниулах ажлыг сум бүр зохион байгуулах /Сум, багийн Засаг дарга, Цагдаа, Мэргэжлийн хяналтын байцаагч хариуцан хийх/
 2. Олон нийтийн байцаагч ажиллуулж, ил задгай, зориулалтын бус газар хог хаягдал хаях, шатаах зөрчлүүдэд тогтмол хяналт тавих
 3. Хариуцлагын тогтолцоог хэвшүүлэх, сум, багийн Засаг дарга, цагдаа, мэргэжлийн хяналтын байцаагчдын зөрчил гаргагчдад оногдуулах торгууль, шийтгэврийн ажлыг эрчимжүүлэх

 

"ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2 ДАХЬ ШАТНЫ НЭЭЛТ 4 САРЫН 4-НД ЭХЭЛНЭ.

 • .

 • 2018-04-03

 • 146

"Элэг бүтэн Монгол" үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь шатны нээлтийн үйл ажиллагаа улс орон даяар 4 сарын 4-нд эхлэх гэж байна. Энэхүү хөтөлбөр 2018 онд 15-39 насны иргэдийг B, C вирусийн илрүүлэг шинжилгээнд үнэ төлбөргүй хамруулах юм. Дээрх насны иргэн та 4 дүгээр сарын 4-ний 10:00 цагт Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт хүрэлцэн ирээрэй.

БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХТЭЙ ХАМТАРСАН ЗАНГИАГҮЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТАЛААР

 • .

 • 2018-03-29

 • 135

Булган аймгийн Прокурорын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу тус прокурорын газраас санаачлан Булган аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхтэй хамтарсан зангиагүй уулзалтыг зохион байгууллаа.

Уг уулзалт зөвлөгөөнд прокурорууд болон эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчид, прокурорын туслах ажилтнуудын хамт оролцлоо.

Зөвлөгөөнөөр аймгийн прокурорын газрын Ерөнхий прокурор Г.Лхагвасүрэн зөвлөгөөнийг нээж 2018 онд Прокурорын байгууллагаас хяналтын ажлын чиглэлээр дэвшүүлсэн зорилт, Прокурорын байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс хууль хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан өгсөн чиглэл холбогдох мэдээллийн талаар танилцуулж, ерөнхий прокурорын орлогч Ж.Болорпүрэв “Прокурорын байгууллагаас 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн зарим ажлын товч танилцуулга”, “Шинэчлэн батлагдсан Эрүү болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль хэрэглээний анхаарах зарим асуудал”-ын талаар, Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч С.Цэрэндулам “Шүүхээр хэрэг хянан шийдвэрлэхэд хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд гарч буй анхаарах зарим асуудлын талаар” тус тус мэдээлэл хийсэн байна.

Мөн шинэчлэн батлагдсан Эрүү болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчил тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй зарим ойлгомжгүй асуудал, цаашид анхаарвал зохих ажлын талаар санал солилцсон байна.

ТУРКИЙН АРД ТҮМНИЙ ХАЛУУН СЭТГЭЛ БУЛГАН НУТГИЙГ ЗОРИЛОО

 • .

 • 2018-03-20

 • 408

Бүгд найрамдах Турк улсын ТИКА олон улсын байгууллага нь Булган аймагтай хамтын ажиллагаатай билээ. Өнөөдөр /2018.03.20/ тус улсын Засгийн газрын Шадар сайд Хакан Чувашолу Монгол улсад айлчлал хийсэн юм. Тус айлчлалынхаа хүрээнд Булган аймагт учраад буй цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөл байдалд дэмжлэг үзүүлэн 320 тонн тэжээлийг УИХ-ын гишүүн, Зам тээвэр, хөгжлийн сайд Ж.Бат-Эрдэнэ, аймгийн Засаг даргын орлогч О.Гантулга болон сум , орон нутгийн удирдлагуудад хүлээлгэн өглөө. Булган аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн, Зам тээвэр, хөгжлийн сайд Ж.Бат-Эрдэнэ болон аймаг, орон нутгийн хүсэлтийг ийнхүү дэмжин ажилласанд Булган нутгийн нийт зон олны өмнөөс Турк улсын ард түмэнд талархал илэрхийлье.

 

БУЛГАН АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН ПРОКУРОР, АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 • .

 • 2018-03-19

 • 165

Улсын Ерөнхий прокурорын газарт энэ сарын 2-6-ны өдрүүдэд Аймаг, Нийслэл, Тээвэр, Дүүргийн прокурорын газрын Ерөнхий прокурорын орлогч нарын нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөнд Булган аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч Ж.Болорпүрэв нь оролцсон бөгөөд зөвлөгөөний үеэр УЕПГ-ийн хэлтсийн дарга нарын өгсөн үүрэг, чиглэл, анхаарах асуудлын талаар прокурор, туслах ажилтнуудад 2018 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр танилцууллаа.

Аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокуророос дээд шатны прокурорын өгч буй үүрэг, чиглэлийн дагуу хяналтын ажлын чанар үзүүлэлтийг ахиулах, ажил дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ажиллах, зайлшгүй хийгдвэл зохих ажлуудын талаар дотооддоо зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахаар тодорхой чиглэл өгч ажиллаа.

Мөн орлогч прокурор Ж.Болорпүрэв нь нэгдсэн сургалт зөвлөгөөний үеэр заалгасан Монголын оюун ухааны академийн захирал, илтгэгч Х.Хатанбаатарын “Тархиа үр дүнтэй ашиглах нь” сэдэвт сургалтыг тус прокурорын газрын прокурор, ажилтнуудын дунд зохион байгуулж, ой тогтоолт хөгжүүлэхэд баримтлах дүрэм, ой тогтоолтын аргачлалын зарчим, арга техникийн талаарх ойлголтыг өгч дасгал ажил хийлгэсэн нь оролцогчдын сонирхол, идэвхийг сэргээсэн үр дүнтэй сургалт боллоо.

Малчин–даатгуулагч та өндөр насны тэтгэврээ хэрхэн тогтоолгох вэ?

 • .

 • 2018-03-14

 • 217

Тэтгэвэр тогтоолгох нөхцөл

1. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийт 20-оос доошгүй жил, үүнээс 15-аас доошгүй жил малчнаар ажиллаж, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн эрэгтэй малчин даатгуулагч 55 нас хүрсэн бол

2. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийт 20-иос доошгүй жил, үүнээс 12 жил 6 сараас доошгүй жил малчнаар ажиллаж, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн эмэгтэй малчин даатгуулагч 50 нас хүрсэн бол

Бүрдүүлэх бичиг баримт

1.1991 оноос өмнө малчнаар ажилласан хугацаа

- Хөдөлмөрийн дэвтэр, Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн гишүүний дэвтэр, эсхүл дэвтрийн бичилт шаардлага хангахгүй бол архивын лавлагаа, шүүхийн шийдвэр

2. 1991-1995 оны хооронд малчнаар ажилласан хугацаа

- Хөдөлмөрийн дэвтэр, “НДШ- төлөлтийг бүртгэх тооцооны хуудас”

- Мал тэжээвэр, амьтад, хашаа худгийн ... оны тооллого / А данс /

- Тухайн баг хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

3. 1995 оноос хойш малчнаар ажилласан хугацаа

- Нийгмийн даатгалын дэвтэр, эсвэл малчнаар ажилд авсан, чөлөөлсөн тушаал. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн эсэх архивын лавлагаа, Сайн дурын даатгалын гэрээ, Мал тэжээвэр, амьтад, хашаа худгийн ... оны тооллого

- Тухайн баг хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

Хэрэв тухай малчин-даатгуулагч дээрх хугацаанд малчнаар ажилласан, шимтгэл төлсөн хугацаа хангагдахгүй байвал Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох хуулинд хамрагдаж байсан бол уг хугацаанд мөн малчин байсан бол /1990-2001/ дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлэн малчнаар ажилласан хугацаа болон нийт шимтгэл төлсөн хугацаанд оруулан тооцож болно. Дээрх бичиг баримтаар нотлогдоогүй бол уг хуульд заасан хугацааг малчнаар ажилласан хугацаанд оруулан тооцохгүй харин нийт ажилласан хугацаанд тооцно.

Эмэгтэй малчин-даатгуулагчийн хувьд гэр бүлийн баталгаа, эсхүл архивын лавлагаа, шүүхийн шийдвэрийг хавсаргана.

· Малчин даатгуулагч нэгдсэн загварын дагуу аймаг, сумын архивын тасгаас гаргасан А дансны лавлагааг гаргуулан авна. Энэхүү лавлагааны хамт А дансны жил бүрийн бүртгэлийн эхний нүүрний овог, нэр, ам бүлийн тоо, өрхийн 16-аас дээш насны нийт малчдын тоо зэрэг мэдээлэлтэй хэсгийг хуулбарлан лавлагааны хамт хавсаргана.

· Сум ,баг хорооны Засаг даргаас ам бүлийн тодорхойлолтыг жишиг загварын дагуу авна.

· Малчин –даатгуулагчийн өөр аймаг, дүүрэг, суманд малчнаар ажиллаж байсан хугацаа нь А дансаар тодорхойлогдож байвал уг хугацааны ам бүлийн тодорхойлолтыг авахгүй.

· Малчин даатгуулагч хамтын амьдралтай байсан нь иргэний шүүхээр тогтоосон хугацаанд тухайн иргэнийг өрхийн гэр бүлийн гишүүн-малчнаар ажилласанд тооцно.

Малчнаар ажилласан хугацаанд дараах жилүүд хамаарахгүй. Үүнд :

1.Цэргийн алба хаасан хугацаа

2.Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн буюу хагас алдсаны улмаас нийгмийн даатгалын сан болон нийгмийн халамжийн сангаас тахир дутуугийн тэтгэвэр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэвэр авч байсан хугацаа.

Хэрэв: Малчин-даатгуулагч тахир дутуугийн тэтгэвэр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэвэр авч байсан хугацаандаа Нийгмийн даатгалд сайн дурын үндсэн дээр хамрагдаж шимтгэл төлсөн тохиолдолд малчнаар ажилласан хугацаанд тооцохгүй, харин нийт шимтгэл төлсөн хугацаанд оруулан тооцно.

Малчин –даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд А дансны бүртгэл устсан, үрэгдсэн тохиолдолд малчнаар ажилласан хугацааг шүүхээр сэргээн тогтоолгож болно.

Дээрх баримтуудаар малчин-даатгуулагчийн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсэхгүй, шимтгэл төлсөн жил хүрэлцэхгүй байвал “Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх” тухай 2019.01.01 –нээс хэрэгжих хуулинд хамрагдаж болно.

Хүүхэд бүрт хүртээмжтэй аргаар ЭЕШ-д бэлтгэнэ

 • .

 • 2018-03-13

 • 241

    Аймгийн Засаг дарга З.Батзориг боловсролын салбарынхантай уулзалт хийж Элсэлтийн Ерөнхий шалгалт болон сургууль, цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагаатай холбоотой зарим асуудлыг тодрууллаа. Шүлхий өвчний хорио цээрийн дэглэм сулартал сургууль, цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулахгүй. Үүнтэй холбогдуулан 2018.03.19-ны дотор ЭЕШ-ын бүртгэл хийх бэлтгэл ажлыг хангах, хүүхэд бүрт хүртээмжтэй, тусгайлсан аргаар шалгалтад бэлтгэхийг мэргэжлийн байгууллагуудад үүрэг болголоо. Суралцагчид ЭЕШ өгөх тухайлсан хичээлүүдээрээ багшаасаа онлайн хэлбэрээр болон биечлэн зөвлөгөө авч шалгалтандаа бэлтгэх юм байна.

    Мөн аймгийн төрөлжсөн олимпиадыг хорио цээр цуцлагдсаны дараа зохион байгуулах талаар БСШУСЯ-наас зөвшөөрөл хүсэхийг БСУГ-ын даргад үүрэг болголоо.

 

 

БУЛГАН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССООС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

 • .

 • 2018-02-27

 • 858

Улсын хэмжээнд 10 аймгийн 35 суманд тус өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, цаашид тархах магадлал өндөр байна. Иймд аймгийн онцгой комиссоос дараах зөвлөмж, мэдээллийг хүргүүлье.

МЭДЭГДЭЛ

 • .

 • 2018-02-26

 • 456

Улсын Онцгой комисс Булган аймагт ажиллаж байна

 • .

 • 2018-02-25

 • 569

     Булган аймгийн Булган, Бугат сумдад гоц халдварт шүлхий өвчний сэжиг илэрсэнтэй холбогдуулан Онцгой байдлын Ерөнхий газрын дэд дарга, хурандаа Б.Ууганбаяраар ахлуулсан шуурхай ажлын хэсэг аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй хуралдлаа. Гоц халдварт шүлхий өвчний эрсдэлийн судалгааг яаралтай хийн, холбогдох арга хэмжээнүүдийг авах талаар аймгийн Онцгой комиссын гишүүдэд үүрэг даалгавар өгч, хамтран ажиллаж байна. Мөн Булган аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус бүх албан байгууллага, аж ахуй нэгжийн удирдлагуудтай өнөөдөр 14.00 цагт хуралдахаар товлолоо.

 

 

Австрали улсад суралцах тэтгэлэгт хөтөлбөр

 • .

 • 2018-04-20

 • 317

Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн болзол, шаардлага хангасан хүмүүс бичиг, баримтаа бүрдүүлж, http://oasis.dfat.gov.au цахим хуудсаар орж өргөдөл гаргана. Интернэт ашиглах боломжгүй өргөдөл гаргагчид Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн газартай холбогдоно уу?

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ СУМ, АГЕНТЛАГУУД 2018 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

 • .

 • 2018-02-19

 • 315

    Жил бүрийн эхэнд аймгийн Засаг дарга, сум, агентлагуудын дарга нартай хамтран ажиллах болон үр дүнгийн гэрээг байгуулдаг. Өнөөдөр /2018.02.08/ Булган аймгийн Засаг дарга З.Батзориг 2018 онд хамтран ажиллах байгууллагуудтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж, гарын үсэг зурлаа. Тэрээр 2017 онд хийж  хэрэгжүүлсэн ажил, алдаа оноогоо ярилцаж, 2018 онд Төрийн захиргааны үйл ажиллагааг бэхжүүлж, үйлчилгээний чанар өгөөжийг дээшлүүлэх талаар анхааруулсан юм.

     Мөн аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/280 дугаар захирамжаар батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ын дагуу сумын Засаг дарга, агентлагийн дарга нарын 2017 оны гэрээний биелэлт, сум, байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгч байр эзлүүлсэн юм. Агентлагуудаас Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэс тус тус эхний гурван байрт шалгарлаа. Сумдаас Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Булган сумд тус тус эхний гурван байрт шалгарч, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнууллаа.

Хуудас: ....  5   6   7   8   9   10   11   12   13  .... (нийт 334 мэдээ )

Булган 80-н жил