Мэдээ

678 шалгуулагч элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгч байна

Булган аймгийн ЕБС төгсөгчдийн элсэлтийн ерөнхий шалгалт Нэгдүгээр бүрэн дунд сургууль дээр хувиарийн дагуу амжилттай үргэлжилж байна. Шалгалтыг нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг зохион байгуулж, хянагчаар 56 багш ажиллаж, нийт 27 анги танхимд 678 шалгуулагч шалгалт өгч байна.

БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 оны ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ