Мэдээ

БУЛГАН СУМЫН АЙЛ ӨРХ, АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ЭХЛЭЛ ТАВИГДЛАА

 Аймгийн Засаг дарга Б.Ариун-Эрдэнэ Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Дулааны станц, Булган Мээж ОНӨХК-ний мэргэжилтнүүд болон зарим албаны хүмүүсийг оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулан Булган сумын орон сууцнууд, төрийн болон хувийн өмчийн барилгуудаас хэрэглээний халуун усанд холбогдох боломжтой газруудыг судалж таниа үүргийг 2020 оны 11 сарын 17-ны өдөр өгсөн.  

             Энэ ажлын хүрээнд 2020 оны 11 сарын 20-ний өдөр аймгийн ЗДТГ болон Усан спорт сургалтын төвийн барилгуудын хэрэглээний халуун усыг түгээх туршилтын ажил амжилттай хийгдлээ.

Тэгвэл 2021 онд Булган суманд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон хувийн өмчийн бүх барилгууд, орон сууцнууд, зарим гэр хорооллын айл өрхүүдийг Дулааны станцад бүрэн холбож, одоо ажиллаж байгаа зуухнуудын үйл ажиллагааг зогсоох, мөн хэрэглээний халуун усны шугамын холболт хийгдсэн 7 орон сууцны барилга, 2 нийгмийн салбарын объект, цаашид холбогдох боломжтой 54 барилга байгууламжийн судалгааг гаргаж, хэрэглээний халуун усанд холбоход шаардагдах зардлыг 2021 оны төсөвт суулгах чиглэлийг өглөө

Булган 80-н жил