Мэдээ

ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Булган аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах, аврах 20 дугаар ангийн 1 дүгээр салааны бүрэлдэхүүн Булган суманд үйл ажиллагаа явуулж буй “Сод Монгол” шатахуун түгээх станцын ажилчидтай хамтран гал унтраах салааны тархалтын сургуулийг танхимын хэлбэрээр зохион байгууллаа. Уг тархалтын сургуулиар Гал түймэр унтраах, аврах 20 дугаар ангийн өдөр тутмын бэлэн байдал, үйл ажиллагааны талаар танилцуулж, Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Шатахуун түгээх станцын галын аюулгүй байдал, гал унтраагуулыг ашиглах нь сэдвээр 4 цагийн сургалтанд 8 ажилтанг хамрууллаа.

Булган 80-н жил