Мэдээ

Төр, хувийн хэвшлийн зөвлөлдөх уулзалт зохион байгууллаа

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим, бизнес эрхлэгчид хамтран бизнесийн орчинд тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Уг хэлэлцүүлгээр бизнес эрхлэгчдийн тулгамдсан асуудалд дүгнэлт өгч, аймгийн онцлогт тохирсон шийдлүүдийг дэвшүүлэн ярилцлаа.

Булган 80-н жил