Мэдээ

Төрийн албан хаагчдыг сургалтад хамруулж байна

Удирдлагын академаас зохион байгуулсан “Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээ” сэдэвт сургалт 2019.11.20-21-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, агентлаг, байгууллагуудын 24 албан хаагч хамрагдлаа. Тус сургалтад хамрагдсан албан хаагчид Төрийн албаны шинээр мөрдөгдөж буй хуулийн дагуу төрийн албаны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайланг боловсруулах арга зүйд суралцсан бөгөөд байгууллагынхаа бусад мэргэжилтнүүдэд зөвлөгөө, мэдээлэл хүргэж юм.

Булган 80-н жил