Мэдээ

Төрийн албаны ерөнхий шалгалт боллоо

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 21-ний өдрүүдэд  Ерөнхий мэдлэгийн шалгалт, Монгол хэл, бичгийн, Дүн шинжилгээ хийх чадварын шалгалт гэсэн 3 үе шаттайгаар, тус бүрдээ босго оноотойгоор анх удаа цахимаар зохион байгуулж дууслаа.Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.7-д заасны дагуу төрийн жинхэнэ алба хаах хүсэлтэй иргэнийг сонгон шалгаруулж, нөөц бүрдүүлэх төрийн албаны ерөнхий шалгалт /2019.11.15/ боллоо. Шалгалтанд 178 иргэн бүртгүүлснээс 159 иргэн оролцлоо.

Булган 80-н жил