Мэдээ

ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ БУС 13 ДУГААР ХУРАЛ

Аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус 13 дугаар хурал хуралдаж байна. Ээлжит бус хурлаар аймгийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах, аймгийн аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө батлах тухай асуудлуудыг хэлэлцэж байна. Энэ удаагийн хурал 23 төлөөлөгч 79,8 хувийн ирцтэй хуралдаж байгаа юм.

Булган 80-н жил