Мэдээ

Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдаан эхэллээ

Аймгийн ИТХ-ын долоо дахь удаагийн сонгуулийн 11-р хуралдаан эхэллээ. Энэ удаагийн хурлаар 
-Аймаг байгуулагдсаны 80 жилийн ойн санхүүгийн тайланд хяналт, шалгалт хийсэн дүнгийн тухай
-Аймгийн худалдан авах ажиллагааны 2018 оны тайлангийн тухай
-"Шинэ хөдөө-Булган" дэд хөтөлбөр батлах тухай
-Аймгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийн тухай
-Концессын зүйлийн жагсаалт батлах тухай асуудлуудыг хэлэлцэнэ.

Булган 80-н жил