Мэдээ

Хөдөлмөрийн гэрээ байгууллаа

Аймгийн Засаг дарга аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нартай энэ онд ажиллах хөдөлмөрийн гэрээг байгууллаа.
Гэрээ байгуулах үеэр захирал, эрхлэгч нарт хандан багшийн ёс зүй, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн сурч хүмүүжиж буй орчин, дотуур байрны нөхцөл мөн хичээл орохоос гадна бие хүн болж төлөвшихөд анхаарч ажиллах талаар салбарын удирдлагууд зөвлөгөө өглөө.

Булган 80-н жил