Мэдээ

Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээний дүнгээр
1-р байрыг Булган сумын Засаг даргын Тамгын газар

2-р байрыг Хутаг-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар

3-р байрыг Дашинчилэн сумын Засаг даргын Тамгын газар

4-р байрыг Сэлэнгэ сумын Засаг даргын Тамгын газар

5-р байрыг Хангал сумын Засаг даргын Тамгын газар эзэлж шагналаа гардан авлаа.
Мөн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга М.Оюунбат 2018 онд ажлын үзүүлэлтээр

1-р байр эзэлсэн Гурванбулаг сум

2-р байр эзэлсэн Хутаг-Өндөр сум

3-р байр эзэлсэн Сайхан, Бүрэгхангай сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд шагнал гардууллаа.

Булган 80-н жил