Мэдээ

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажил Булган аймагт зохион байгуулагдаж байна

Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах ажлын хүрээнд Монгол улсын Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх газрын ажлын хэсэг Булган аймагт ажиллаж байна.Уг ажлын хүрээнд бүх шатны төрийн байгууллагын төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний байгууллагын удирдах албан тушаалтныг хамруулан үнэлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Булган аймгийн хэмжээнд нийт 454 төрийн жинхэнэ албан хаагч хамрагдлаа.

Булган 80-н жил