ЗАСАГ ДАРГА

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ /2019 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛ/

  • .

  • 2019-11-01

  • 2

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны

  • .

  • 90

Булган аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь ард иргэдээ орон нутагтаа элбэг хангалуун, аз жаргалтай, эрх чөлөө, эрдэм боловсролтой, урам зоригтой ажиллаж, амьдрах нөхцөл бүрдсэн аймаг болгон хөгжүүлж, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн ИТХ-ын бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлж “Хүний төлөө ЭДИЙН ЗАСАГ”-ийг цогцлоож, “Хөгжлийн төлөө ЗӨВ бодлого”  барьж ажиллахад оршино.

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гол онцлог нь:

  • Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх төрийн бодлогыг аймгийнхаа онцлогт тохируулан боловсруулж, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх өндөр чадавхтай, зөв зохион байгуулалттай, хариуцлагатай удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх
  • Боловсрол, соёл, уламжлалт зан заншил, хөдөлмөрч уламжлалыг дээдлэн, хөгжлийн тулгуур хүн, өрх гэр бүлийг хөгжүүлэх
  • Аймаг, сумын хөгжил, айл өрхийн амьдралын түвшнийг дээшлүүлж, ажиллаж амьдрах нөхцлийг сайжруулахдэлгэрэнгүй . .
Хуудас:  1  (нийт 2 мэдээ )

Булган 80-н жил