ЗАСАГ ДАРГА

Могод суманд ажилллаа

Булган 80-н жил