Төрийн жинхэнэ албан хаагчын нөөц

БУЛГАН АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН НӨӨЦИЙН БҮРТГЭЛ

  • .

  • 2017-04-10

  • 14

2017.03.01                                                                                                                                                                                 Булган сум

Байгууллага

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Овог

Нэр

Нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн огноо

Нэр

Хариуцаж байсан асуудал

Ангилал, зэрэглэл

ДЭС ТҮШМЭЛ АНГИЛАЛД

1

Мэргэжлийн хяналтын газар

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Дарга

Удирдлага

ТЗ-9

Батмөнх

Бат-Амгалан

2015.04.01

2

Мэргэжлийн хяналтын газар

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Дарга

Удирдлага

ТЗ-9

Батмөнх

Бат-Амгалан

2015.07.01

3

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 

Мэргэжилтэн

Соёл, спорт аялал жуулчлал

ТЗ-5

Цэнд-Аюуш

Хонгорзул

2015.02.15

4

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс

Мэргэжилтэн

Нутгийн захиргаа

ТЗ-5

Пүрэв

Тунгалаг

2014.10.20

5

Баяннуур сумын Засаг даргын тамгын газар

 

 

 

Дарга

Нутгийн захиргаа

ТЗ-7

Дашшарав

Жигмэд

2013.10.20

6

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Дарга

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр хэрэгжиж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хяналт

ТЗ-5

Баттөмөр

Мөнхзул

2016.01.10

7

Санхүүгийн алба

Дарга

Санхүүгийн хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх

ТЗ-5

Сэрээтэр

Наранцэцэг

2014.10.20

8

Хөдөлмөрийн хэлтэс

 

Мэргэжилтэн

Мэргэжлийн боловсрол, түр сургалт

ТЗ-5

Өнөртогтох

Нарантуяа

2015.02.10

9

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Хүнс, газар тариалангийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Газар тариалангийн технологи

ТЗ-5

Баяраа

Сүхбаатар

2015.02.01

10

Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын газар

Газрын харилцааны хэлтэс

Мэргэжилтэн

Геодези зураг зүй

ТЗ-5

Ганбаатар

Жавзмаа

2015.07.01

11

Мэргэжлийн хяналтын газар

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Дарга

Удирдлага

ТЗ-9

Батмөнх

Бат-Амгалан

2015.02.15

12

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 

Мэргэжилтэн

Соёл, спорт аялал жуулчлал

ТЗ-5

Цэнд-Аюуш

Хонгорзул

2014.10.20

13

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс

Мэргэжилтэн

Нутгийн захиргаа

ТЗ-5

Пүрэв

Тунгалаг

2013.10.20

14

Баяннуур сумын Засаг даргын тамгын газар

 

 

 

Дарга

Нутгийн захиргаа

ТЗ-7

Дашшарав

Жигмэд

2016.01.10

15

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Дарга

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр хэрэгжиж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хяналт

ТЗ-5

Баттөмөр

Мөнхзул

2014.10.20

16

Санхүүгийн алба

Дарга

Санхүүгийн хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх

ТЗ-5

Сэрээтэр

Наранцэцэг

2015.02.10

17

Хөдөлмөрийн хэлтэс

 

Мэргэжилтэн

Мэргэжлийн боловсрол, түр сургалт

ТЗ-5

Өнөртогтох

Нарантуяа

2015.02.01

18

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Хүнс, газар тариалангийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Газар тариалангийн технологи

ТЗ-5

Баяраа

Сүхбаатар

2015.07.01

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛАЛД

1

Хутаг-Өндөр сумын ЗДТГ

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Мэргэжилтэн

Хөгжлийн бодлого

ТЗ-3

Жаргалсайхан

Ууганбаяр

2016.01.20

2

Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын газар

Хангал сум

Газрын даамал

Газрын харилцаа

ТЗ-3

Дашлүмбэ

Идэр

2015.06.10

3

Баяннуур сум

Газрын даамал

Газрын харилцаа

ТЗ-3

Бямбасүрэн

Энхжаргал

2016.01.20

4

Хутаг-Өндөр сум

Газрын даамал

Газрын харилцаа

ТЗ-3

Жаргалсайхан

Уянга

2014.08.15

5

Баянуур сум

Засаг даргын тамгын газар

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

Санхүүгийн хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх

ТЗ-3

Лхасүрэн

Цэрэнбүтэд

2013.10.01

6

Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх

ТЗ-3

Бат-Эрдэнэ

Батхуяг

2013.01.10

7

Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх

ТЗ-3

Болдсайхан

Амарцэцэг

2015.02.10

8

Хөдөлмөр, мэдээллийн мэргэжилтэн

Хөдөлмөр эрхлэлт, мэдээлэл сурталчилгаа

ТЗ-3

Хонгор

Мөнхзул

2016.02.15

 

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил