Мэдээ

Манай аймагт энэ сарын 20-оос хойш гадаад улс оронд зорчоод ирсэн 19 иргэн байгаа судалгааг Хилийн Мэргэжлийн хяналтын газраас авч, тухайн иргэдийг эмчийн хяналтад авч, тусгаарлаад байна.

Булган 80-н жил