Мэдээ

Аялал жуулчлалын салбарын үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан сургалт боллоо.

Булган 80-н жил