Мэдээ

АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР УЛСЫН БАЙЦААГЧДЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 оны ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ