Хяналт шалгалт

Хутаг-Өндөр сумын “Гацуурхан” цэцэрлэгт Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

 • 2

                                                    Хутаг-Өндөр сумын “Гацуурхан” цэцэрлэгт Хяналт шалгалт хийсэн тухай

Хутаг-Өндөр сумын Бүрэн дунд сургуульд Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

 • 1

                                                   Хутаг-Өндөр сумын Бүрэн дунд сургуульд Хяналт шалгалт хийсэн тухай

Өргөдөл гомдлын мэдээ

 • .

 • 2017-07-03

 • 1

2017 оны эхний хагас жилийн тайлан

 • .

 • 2017-07-03

 • 1

БҮРЭГХАНГАЙ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ

 • .

 • 2017-05-20

 • 1

РАШААНТ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ

 • .

 • 2017-05-20

Рашаант сумын Эрүүл мэндийн төвд хийсэн шалгалтын танилцуулга

 • .

 • 2017-05-05

 • 1

Рашаант сумын Цэцэрлэгт хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

 • .

 • 2017-05-05

Бүрэгхангай сумын Эрүүл мэндийн төвд хийсэн шалгалтын танилцуулга

 • .

 • 2017-05-05

Бүрэгхангай сумын Цэцэрлэгт хийсэн шалгалтын танилцуулга

 • .

 • 2017-05-05

Орон нутгийн өмчийн газарт хийсэн шалгалтаар

 • .

 • 2017-04-08

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулахтай холбоотой гарч буй зөрчлийн талаарх мэдээлэл

 • .

 • 2017-04-05

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээний мэдээлэл, таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаягийн мэдээллийг хольж мэдээлж байна. Ихэнх мэдээллийг гүйлгээ гараагүй гэж мэдээлж байгаа нь мэдээлэл гарсан эсэхийг шалгахад хүндрэлтэй байна. Шилэн дансанд мэдээлэл байршуулж байгаа байгууллагуудын хэрэглэгч эрхтэй ажилтнууд мэдээллийг ямар нэг хэлбэрээр мэдээлж байгаа ч админ эрхтэй ажилтнууд энэ талын мэдлэг сул байгаагаас 2016 оны 3, 4-р улирлын тайлан илгээлт хангалтгүй байна

Хуудас:  1   2  (нийт 24 мэдээ )

Булган 80-н жил