Хяналт шалгалт

Булган аймгийн Авто тээврийн төвд Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

                                            Булган аймгийн Авто тээврийн төвд Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай 

Хутаг-өндөр сумын Сум дундын эрүүл мэндийн төвд Санхүүгийн шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

                                    Хутаг-өндөр сумын Сум дундын эрүүл мэндийн төвд Санхүүгийн шалгалт хийсэн тухай

Хутаг-Өндөр сумын Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

                                       Хутаг-Өндөр сумын Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

Хутаг-Өндөр сумын Соёлын төвд Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

                                                 Хутаг-Өндөр сумын Соёлын төвд Хяналт шалгалт хийсэн тухай

Хутаг-Өндөр сумын “Гацуурхан” цэцэрлэгт Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

 • 1

                                                    Хутаг-Өндөр сумын “Гацуурхан” цэцэрлэгт Хяналт шалгалт хийсэн тухай

Хутаг-Өндөр сумын Бүрэн дунд сургуульд Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

                                                   Хутаг-Өндөр сумын Бүрэн дунд сургуульд Хяналт шалгалт хийсэн тухай

Өргөдөл гомдлын мэдээ

 • .

 • 2017-07-03

2017 оны эхний хагас жилийн тайлан

 • .

 • 2017-07-03

БҮРЭГХАНГАЙ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ

 • .

 • 2017-05-20

РАШААНТ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ

 • .

 • 2017-05-20

Рашаант сумын Эрүүл мэндийн төвд хийсэн шалгалтын танилцуулга

 • .

 • 2017-05-05

 • 1

Рашаант сумын Цэцэрлэгт хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

 • .

 • 2017-05-05

Хуудас:  1   2  (нийт 16 мэдээ )

БУЛГАН АЙМГИЙН 2016 ОНЫ ОНЦЛОХ 10 ҮЙЛ ЯВДАЛ

АЙМГИЙН ЗДТГ-ын БАРИМТАТ КИНО