Өргөдөл, гомдлын шийдвэр

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МАРГААН, ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

  • .

  • 2017-04-10

  • 5

2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар салбар зөвлөлд төрийн албатай холбоотой 13 өргөдөл, гомдол, маргааныг хүлээн авч, холбогдох хууль, журмын дагуу тухай бүр салбар зөвлөлийн гишүүдээр ахлуулсан ажлын хэсэг томилон, хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж ажиллалаа.

 

Өргөдөл гаргагчийн нэр

Өргөдлийн утга, бүртгэсэн огноо

Шалгасан ажлын хэсэг

Шийдвэрлэсэн байдал, хариу хүргүүлсэн огноо

Тайлбар

1

Ц.Сэрсэндэмид

Рашаант сум Байгаль орчны улсын байцаагч

Мэдээлэл хүссэн

2017.01.23

Ч.Баттуяа

Салбар зөвлөлийн 08 дүгээр албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн

2017.01.24

 

2

Ц.Амаржаргал

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Бугат сумын улсын байцаагч

Сахилгын шийтгэл ногдуулсныг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа

2017.01.23

Салбар зөвлөлийн 2017.02.03-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэв.

Салбар зөвлөлийн 14 дүгээр албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн.

2017.02.06

 

3

М.Эрдэнэчимэг

Булган сумын иргэн

Ажлын байраар хангахгүй байгаа

2017.01.26

Салбар зөвлөлийн 2017.02.03-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэв.

Салбар зөвлөлийн 13 дугаар албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн.

2017.02.06

 

4

М.Жавхлан

Орхон сумын

ЗДТГ-ын мэргэжилтэн

Шилжин ажиллахыг хүссэн

2017.02.02

Салбар зөвлөлийн 2017.02.03-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэв.

Салбар зөвлөлийн 15 дугаар албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн.

2017.02.06

 

5

Ц.Сэрсэндэмид

Рашаант сум Байгаль орчны улсын байцаагчаар ажиллаж байсан

Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан тухай

2017.02.14

С.Баясгалан

Б.Дөлгөөнболд

Б.Лхагвацэнд

Ч.Баттуяа

Салбар зөвлөлийн 21 дүгээр албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн.

2017.02.06

 

6

Ж.Баасанжав

Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуйн байцаагчаар ажиллаж байсан

Ажлаас үндэслэлгүй чөлөөлөгдсөн тухай

2017.02.10

Э.Түвшинмөнх

Б.Лхагвацэнд

Ч.Баттуяа

                                       

 

Албан тушаалдаа эргүүлэн томилогдсон учир өөрийн хүсэлтээр өргөдлөө буцаан авсан

7

Г.Оюунцэцэг

Хишиг-Өндөр сумын ЗДТГ мэргэжилтэн

Ажлын зохион байгуулалтын талаар

2017.02.21

Э.Түвшинмөнх

Ч.Баттуяа

Б.Ариунболд

Судлах шаардлагатай учир хугацааг хуульд зааснаар 30 хоног сунгав

 

8

Ч.Оюун-Эрдэнэчимэг

Аймгийн ЗДТГ-ын мэргэжилтэн

Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэвийг ахиулах тухай

2017.03.13

Салбар зөвлөлийн 2017.03.27-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэв.

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэвийг ахиулан олгов.

 

9

Б.Ариунболд

Аймгийн ЗДТГ-ын мэргэжилтэн

Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэвийг ахиулах тухай

2017.03.13

Салбар зөвлөлийн 2017.03.27-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэв.

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэвийг ахиулан олгов.

 

10

Р.Рэнцэнханд

Гурванбулаг сумын иргэн

Төрийн жинхэнэ албанд томилогдон ажиллах хүсэлтэй байгаа тухай

2017.03.14

Салбар зөвлөлийн 2017.03.27-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэв.

Салбар зөвлөлийн 20 дугаар албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн.

2017.03.16

 

11

Г.Оюунцэцэг

Хишиг-Өндөр сумын ЗДТГ мэргэжилтнээр ажиллаж байсан

Ажлын байраар хангаж өгөхийг хүссэн

2017.03.20

Э.Түвшинмөнх

Ч.Баттуяа

Б.Ариунболд

Судлаж байна

 

12

Б.Дашийсүрэн

Рашаант сумын ЗДТГ мэргэжилтнээр ажиллаж байсан

Ажлаас үндэслэлгүй чөлөөлөгдсөн

2017.03.24

Салбар зөвлөлийн 2017.03.27-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэв.

Салбар зөвлөлийн 29 дүгээр албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн.

2017.03.29

 

13

Ө.Энхтайван

Бугат сумын ЗДТГ Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн дарга

Төрийн ажлын зохион байгуулалтын талаар

2017.03.27

Д.Буманбаяр

Ч.Баттуяа

С.Амар

Судлаж байна

 

 

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил