Худалдан авах үйл ажиллагаа

БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /ТОДОТГОСОН/

  • .

  • 2017-05-30

  • 4

2017 оны төлөвлөгөө

  • .

  • 2017-02-15

  • 6

Булган аймгийн 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

Хуудас:  1  (нийт 2 мэдээ )

БУЛГАН АЙМГИЙН 2016 ОНЫ ОНЦЛОХ 10 ҮЙЛ ЯВДАЛ

АЙМГИЙН ЗДТГ-ын БАРИМТАТ КИНО