2017 оны хөрөнгө оруулалтын дөрөвдүгээр улирлын гүйцэтгэл

2017 оны хөрөнгө оруулалтын дөрөвдүгээр улирлын гүйцэтгэл

АЙМГИЙН ЗДТГ-ын БАРИМТАТ КИНО

БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 оны ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ